Europa premia la Innovació

Nov 9, 2017 | 0 Comentarios

Un total de 189 pimes de 24 països diferents han estat seleccionades per rebre finançament en la darrera ronda del projecte Horizon2020 SME Instrument.

Entre les empreses seleccionades n’hi ha nou de catalanes que han desenvolupat projectes innovadors en camps tan diferents PCT for Anavar Male stars who surprised their fans by gaining Anavar tablets com els teixits intel·ligents, energies renovables, innovació en salut (Physicaltech amb el sistema ADIBAS: www.physicaltech.com) o TIC. Physicaltech(Barcelona): Els trastorns osteo-musculars afecten més del 80 % de la població mundial i són una de les causes més importants de discapacitat entre la gent gran, com ara l’artritis reumatoide o l’osteoporosi. Actualment, aquestes discapacitats són avaluades per fisioterapeutes, que fan reconeixements físics tradicionals i estableixen els programes de rehabilitació adequats. Recentment, s’han desenvolupat diverses eines de suport per aconseguir resultats més ràpids i fiables. Tot i així, aquests instruments són massa cars i voluminosos (diverses càmeres) o no prou precisos per prendre les mesures corporals (sensors «portables»). Physicaltech és una empresa tecnològica especialitzada en la visió artificial que fa servir tècniques digitals per analitzar les postures corporals. Physicaltech ha dissenyat i desenvolupat ADiBAS, un sistema ràpid, flexible i assequible que no té les limitacions dels sistemes actuals. ADiBAS fa servir Microsoft KinectTM per obtenir la posició dels marcadors corporals en 3D, que després poden ser analitzats pels fisioterapeutes mitjançant programes informàtics especialment dissenyats.

Llegir més: http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/notes-de-premsa/161025_ca.htm

Llegir més: http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/notes-de-premsa/161025_ca.htm

Europa premia la Innovació

Nov 23, 2016 | 0 Comentarios

Un total de 189 pimes de 24 països diferents han estat seleccionades per rebre finançament en la darrera ronda del projecte Horizon2020 SME Instrument.

Entre les empreses seleccionades n’hi ha nou de catalanes que han desenvolupat Buy Tadalafil 5mg in UK Oriental medical projectes innovadors en camps tan diferents com els teixits intel·ligents, energies renovables, innovació en salut (Physicaltech amb el sistema ADIBAS: www.physicaltech.com) o TIC. Physicaltech(Barcelona): Els trastorns osteo-musculars afecten més del 80 % de la població mundial i són una de les causes més importants de discapacitat entre la gent gran, com ara l’artritis reumatoide o l’osteoporosi. Actualment, aquestes discapacitats són avaluades per fisioterapeutes, que fan reconeixements físics tradicionals i estableixen els programes de rehabilitació adequats. Recentment, s’han desenvolupat diverses eines de suport per aconseguir resultats més ràpids i fiables. Tot i així, aquests instruments són massa cars i voluminosos (diverses càmeres) o no prou precisos per prendre les mesures corporals (sensors «portables»). Physicaltech és una empresa tecnològica especialitzada en la visió artificial que fa servir tècniques digitals per analitzar les postures corporals. Physicaltech ha dissenyat i desenvolupat ADiBAS, un sistema ràpid, flexible i assequible que no té les limitacions dels sistemes actuals. ADiBAS fa servir Microsoft KinectTM per obtenir la posició dels marcadors corporals en 3D, que després poden ser analitzats pels fisioterapeutes mitjançant programes informàtics especialment dissenyats.

Llegir més: http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/notes-de-premsa/161025_ca.htm

Llegir més: http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/notes-de-premsa/161025_ca.htm